70 mjölkkor riskerar att dö

I Tyresta utanför Stockholm betar Majalill och 70 andra mjölkkor. De ägs av bönderna och makarna Segerberg Östlingsson ­– som hyr gården av kommunen. Men på grund av Stockholms stads hantering av fallet måste nu alla kor slaktas.

-Vi är förtvivlade. Vi är bönder, inte slipade politiker eller byråkrater, säger bonden Malin Östlingsson.

https://www.skrivunder.com/radda_ava_gard

Åva Gård arrenderas av Stockholms stad. Åva är storstockholms sista och enda mjölkgård. I fem år har Stockholms stad – trots nya EU-krav – systematiskt förhalat ombyggnaden av ladugården. Nu är den utdömd och får inte användas. Korna måste därför nödslaktas efter sommarbetet. Bönderna ska drivas från gården.

Kostnaden som Stockholms stad anger för en renovering av sin egen ladugård är inte baserad på några offerter eller någon upphandling, utan är en ren skrivbordsprodukt. Summan som anges som “för dyr” är 30 miljoner. Motsvarande ombyggnationer på gårdar i västsverige har kostat hälften

-Vi är förtvivlade. Vi är bönder, inte slipade politiker eller byråkrater, säger Malin Östlingsson, som ironiskt nog känns igen från Arlas idylliska reklambilder vid mjölkdiskarna.

-Nu drivs vi från gården och tvingas nödslakta Majalill och de andra djuren.

IMG_6605

Politikernas spel

Sedan fem år har makarna Segerberg Östlingsson gång på gång till Stockholms Stad påtalat att bristerna i ladugårdsbyggnaden måste åtgärdas, utifrån EU:s nya krav och svensk djurskyddslag. Varje år har de av Stockholms stad lovats resurser ’nästa budgetår’. Samma sak gäller makarnas frågor om långsiktig planering för gården.

Fastighetsdirektör Åsa Öttenius och enhetschef Tina Lindberg driver frågan i Stockholms Stad. De har fått fria händer att få bort bönderna från Åva Gård av det socialdemokratiske biträdande Finansborgarrådet, tillika ordförande i fastighetsnämnden Stefan Hansson och Finansborgarrådet Karin Wanngård.

IMG_6618

Stockholms sista mjölkgård

Nödslakten av mjölkkorna och bortdrivandet av arrendatorn gör att storstockholms sista och enda mjölkgård försvinner. Detta tvärt emot storstilade löften om hållbarhet, lokalproducerad mat, öppna landskap och tusentals skolbarn som får besöka en riktig och levande bondgård.

-Politiker och tjänstemän är väl medvetna om att vi till hösten tvingas nödslakta 70 djur. Att de dödar vårt uppehälle. Påpassligt innan valet har de sagt att ’frågan återigen utreds och skjuts till en obestämd framtid.

-Samtidigt har Åsa Öttenius och Tina Lindberg fått fria händer att driva oss från gården, trots arrende och besittningsskydd.

1200px-Åva_gård_2017a

“Tvingas slakta korna”

-Vi undrar varför. Det finns inte ens en handlingsplan om hur gården och marken ska skötas när vi tvingas slakta korna och lämna Åva Gård.

De kostnadsberäkningar på ny ladugård som Stockholms stad använder ligger dubbelt så högt som motsvarande justeringar på andra gårdar i landet, cirka 30 miljoner kronor i stället för verklighetens cirka 15 miljoner.

-Vi arrenderar ju. Därför är vi chanslösa om vi skulle gå till banken och själva försöka låna så mycket pengar för en EU-anpassad ladugård, säger Fredrik Segerberg.

IMG_6602

“Tagit emot tusentals skolbarn”

I Stockholms stads underlag blandas driftskostnader för hela Tyresta naturreservat ihop med Åva Gård. Källor med insyn vittnar om att de styrande socialdemokraterna i Stockholms Stad aktivt vill lägga ner mjölkgården, med stöd från Fastighetskontorets Åsa Öttenius och Tina Lindberg.

-Vi förstår inte vad vi har gjort för ont. Djuren är välskötta och betar ute stora delar av året. Vi har tagit emot tusentals skolbarn och allmänhet för besök. Arla använder oss i reklamen just för att vi driver gården hållbart och grönt.

Majalill och de andra korna är lyckligt omedvetna om sitt öde. Troligtvis betar de sin sista sommar i hagarna runt Åva Gård. Allt makarna Segerberg Östlingsson vill är att fortsätta bruka marken – och fortsätta bidra till mångfald och öppna landskap.

Hon ska dö, om Stockholms Stad lyckas driva bort bonden från Åva GÅrd

Det här kan DU göra:

  1. Den som vill rädda Majalill och de andra mjölkkorna på Åva Gård bör maila och protestera till stefan.l.hansson@stockholm.se; karin.wanngard@stockholm.se; mailto:asa.ottenius@stockholm.se och tina.lindberg@stockholm.se, med cc till jordbruksminister Sven-Erik Bucht på naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se. Man kan i ämnesraden och i mailet till exempel skriva: “Sluta använda felaktiga och påhittade kostnader i Stockholms Stads bortdrivande av bonden på Åva Gård, nödslakten och nedläggningen av mjölkgården. Ge omedelbart resurser till en ny ladugård.” eller “Rädda Åva Gård i Tyresta nationalpark. Låt inte de sista mjölkkorna på Storstockholms enda mjölkgård nödslaktas på grund av Stockholms stads politiker och tjänstemän, som dessutom driver frågan med felaktiga underlag.”
  2. Kontakta och påminn medierna om att gräva mer och följa upp fallet Åva Gård, inklusive bristen på upphandling och underlag för kostnaden för en renoverad ladugård. Maila till exempel nyhetstips@dn.se; stockholmsnytt@sverigesradio.se; redaktionen@tt.se, 71717@expressen.se;  info@mitti.se; stockholm@svt.se
  3. Läs på själv genom att begära ut alla handlingar – inklusive upphandling och offert för renovering av ladugården – om Åva Gård och Tyresta Naturreservat från redaktion.slk@​stockholm.se alternativt ring Stockholms Stad eller gå till fastighetskontoret på Hantverkargatan 2 i Stockholm och begär ut handlingarna.
  4. Dela det här inlägget – eller skriv ett eget – i dina sociala kanaler. #raddaavagard #stoppaslakten
  5. Stöd korna, Malin och Fredrik på Åva Gård genom att maila till raddaavagard@outlook.com eller namninsamling https://www.skrivunder.com/radda_ava_gard

Wikipedia:

”Åva gård är ett jordbruk och ett område nära Åvaviken i ytterkanten av Tyresta nationalpark i Tyresö kommun. Gårdens historik går tillbaka till vikingatiden. Sedan 1947 ägs Åva av Stockholms stad. Idag bedrivs mjölkproduktion med 70 kor på gården som är en av två kvarvarande jordbruk i Tyresö kommun – och den enda mjölkgården.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close